Misja przedsiębiorstwa i wizja rozwoju — klient na pierwszym miejscu, jakość na pierwszym miejscu.

Jako przedsiębiorstwo o silnym poczuciu odpowiedzialności społecznej, Wuyuan Jieyi Automobile Electric Appliance Co., Ltd. głęboko integruje koncepcję „rozwoju przedsiębiorstw i odpłacania społeczeństwu” w swojej strategii rozwoju.Od momentu powstania firma kieruje się koncepcją aktywnego wypełniania obowiązków społecznych, realnie wdrażając dobroczynność i dobro publiczne we własny rozwój oraz wnosząc pozytywny wkład w edukację, zatrudnienie i inne przedsięwzięcia pomocy społecznej.Każdego roku przekazujemy pieniądze grupom w niekorzystnej sytuacji i szczytnym celom.W ciągu ostatnich dziesięciu lat firma przekazała łącznie 1 milion juanów.Od 2010 roku firma nie tylko uczestniczyła w akcjach pomocy społecznej organizowanych przez rząd lub odpowiednie departamenty, ale także zwracała uwagę na trudności napotykane przez pracowników firmy i grupy słabsze, często przekazując na czas osoby potrzebujące, aby ograniczyć swoje finansowe ciężar.Firma wysyła również ciepłe życzenia i wsparcie materialne do grupy osób niepełnosprawnych.Wuyuan Jieyi Automobile Electric Appliance Co., LTD zawsze uważa działalność charytatywną za jedną ze swoich podstawowych obowiązków i wartości.Firma będzie nadal wywierać większy pozytywny wpływ na opiekę społeczną i otaczających ją ludzi.


Czas publikacji: czerwiec-09-2022